Merelahe Perearstikeskuse teenused
- EKG
- Vererõhu mõõtmine
- Bakterioloogiliste külvide võtmine
- Vere- ja uriinianalüüsid
- Erinevate tõendite väljastamine (spordikoolile, sõjaväele jne)
- Süstimine
- Sidumine
- Vaktsineerimine vastavalt laste vaktsineerimiskalendrile
- Kõrvade loputamine  
                                                               

 OSUTAME JÄRGMISI TASULISI TEENUSEID (hinnakiri kehtib alates 01.07.2022)

NB! Tasuliste teenuste eest tasumine on meie keskuses võimalik ainult SULARAHAS. 

VASTUVÕTUD                                                                                                                                              EUR     

- Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsient (arst)                                                                         30.00   (sidumine, veresuhkur, uriin, kõrvaloputus, süstimine l/v, l/m, retsepti väljastamine, vererõhu mõõtmine jne)

- Kindlustamata  ja/või nimistusse kandmata patsiendi korduv vastuvõtt                                                     20.00 - Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi pereõe vastuvõtt                                                      17.00 (sidumine, veresuhkur, uriin, kõrvaloputus, õmbluste eemaldamine, süstimine, retsepti väljastamine, vererõhu mõõtmine, kaalumine, nõustamine jne)

-  Kindlustamata isiku kaugkonsultatsioon telefoni teel 15.00
- Kindlustamata isikule retsepti väljastamine (vastuvõtuta) 5.00

Erinevad analüüsid ja uuringud patsiendi soovil  (vastavalt Haigekassa hinnakirjale)                                

KODUVISIIDID

- Kindlustatud ja nimistu patsient (v.a alla 2-aastane laps ja rase, kelle raseduse on arst tuvastanud)        5.00

Kindlustatud ja nimistu patsient (alla 2-aastane laps ja rase, kelle raseduse on arst tuvastanud)             tasuta

- Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsient (arst)                                                                          35.00 - Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsient (õde)                                                                          26.00

 

TÕENDITE VORMISTAMINE

- Tervisetõend   (Toitu ja joogivett käitlevad töötajad ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega 

või selle käitlemisvahenditega kokkupuutuvad töötajad, samuti toidu ja joogivee käitlemisruume 

puhastavad töötajad)                                                                                                                                    55.00 

- Tervisetõend (Loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega, välja arvatud loomapidajad, kes peavad

 põllumajandusloomi , et saada loomseid saadusi enda tarbeks)                                                                 50.00

- Tervisetõend (Õpetajad ja lasteasutuse töötajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega 

vahetult kokkupuutuvad töötajad)                                                                                                                  25.00

- Tervisetõend  (Abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad)                                               25.00

Tervisetõend (Tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse 

töötajad)                                                                                                                                                         25.00

Tervisetõend (Kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu-ja isikuteenuseid osutavad töötajad)                         25.00

- Mootorsõiduki juhi tervisetõend (A- ja B-kategooria)                                                                                   25.00

- Mootorsõidukijuhi tervisetõend  (C-, D- ja E-kategooria)                                                                             30.00

- Relvaloa taotleja tervisetõend                                                                                                                     30.00

- Koolikaart                                                                                                                                                     2.00  

- Tõend laagrisse, ujulasse, lasteaeda, õppeasutusele                                                                                  2.00 - Tõend spordikoolile, sõjaväele, kaitseliidule                                                                                             Tasuta - Tõend turismifirmale                                                                                                                                   10.00

- Tõend sanatooriumi                                                                                                                                      5.00

 - Tõend välisriiki tööle- või  õppimaasumiseks (lisanduvad nõutavate analüüside hinnad vastavalt 

Haigekassa hinnakirjale)                                                                                                                               20.00 

- Kindlustusdokumentide vormistamine                                                                                                        20.00

- Tõend pangale                                                                                                                                            20.00

- Tõend migratsiooniametile (lisanduvad analüüside hinnad vastavalt Haigekassa hinnakirjale)                10.00

-Väljavõte ambulatoorsest kaardist                                                                                                             Tasuta - Puudumistõend                                                                                                                                             2.00 - Võõrkeelne väljavõte haigusloost                                                                                                                35.00

Ambulatoorse kaardi koopia tegemine                                                                                                          2.00

- Karantiinitõend, kaitsesüstimistõend                                                                                                         Tasuta

- Meditsiinilise abivahendi taotluse tõend                                                                                                    Tasuta

- Dublikaat saatekirjast, puudumis- või immuniseerimistõendist                                                                     0.80

- Koopia A4 formaadis                                                                                                                                     0.20

DIGIRETSEPTID
-  Kindlutamata patsiendile digiretsepti väljastamine 
5.00                  


ANALÜÜSID ja UURINGUD PATSIENDI SOOVIL KINDLUSTAMATA või KESKUSE NIMISTUSSE MITTE KUULUVAL PATSIENDIL (vastavalt Haigekassa hinnakirjale)


- Kliiniline veri                                                                                                                                      3.63

- Kliiniline uriin                                                                                                                                    2.37

- Veresuhkur                                                                                                                                       1.81

- SR                                                                                                                                                     2.48

- Kilpnäärme hormoonid (TSH, FT4)                                                                                                   6.63

- PSA                                                                                                                                                   9.03

- Glükohemoglobiin                                                                                                                              7.06

- ALT                                                                                                                                                    1.87

- AST                                                                                                                                                   1.87

- Kolesterool                                                                                                                                         1.82

- Kreatiniin                                                                                                                                            1.78

- ALP                                                                                                                                                    1.87

- UA                                                                                                                                                      1.78

- Bilirubiin                                                                                                                                             1.81

  - CRV                                                                                                                                                2.46

- Uurea                                                                                                                                                 1.78

- HDL                                                                                                                                                    2.46

- LDL                                                                                                                                                    2.46

- Amülaas                                                                                                                                            1.87

- Triglütseriidid                                                                                                                                     1.82

- RF                                                                                                                                                     2.86

- ASO                                                                                                                                                  2.86

- Veregrupi ja Rh määramine                                                                                                             17.87

Teised analüüsid vastavalt Haigekassa hinnakirjale.

VAKTSINEERIMISED:

- Vaktsineerimise passi väljastamine                                                                                                    3.00

- Vaktsineerimise passi dublikaadi väljastamine                                                                                 10.00

-Tuulerõuged (Varilix)                                                                                                                         40.00

- A+B hepatiit (Twinrix)                                              täiskasvanu                                                      50.00

- A hepatiit (Havrix)                                                   täiskasvanu                                                       40.00

                                                                                  laps                                                                   28.00

- A hepatiit (Avaxim)                                                 täiskasvanu                                                       31.00

- B hepatiit (Engerix)                                                 täiskasvanu                                                       31.00

                                                                                  laps                                                                   18.00

- Puukentsefaliit (Encepur)                                        täiskasvanu                                                     35.00                                                                                    laps                                                                  33.00

- Puukentsefaliit (Ticovac)                                         täiskasvanu                                                      35.00

                                                                                  laps                                                                   33.00 

-  Gripi vaktsiin  ( Influvac TETRA)                            täiskasvanu/laps                                               15.00

- Gripi vaktsiin  (Fluarix)                                           täiskasvanu/laps                                               15.00

- Gripi vaktsiin  (Vaxigrip)                                          täiskasvanu/laps                                               15.00

- Gripi vaktsiin (Idflu mikronõel)                                täiskasvanu                                                      13.50 

- Gripi vaktsiin (Influvac)                                           täiskasvanu/laps                                                10.00  

- Rotaviirus (Rotarix)                                               laps                                                                    57.00

- Emakakaelavähi vaktsiin (HPV Gardasil 9)           alates 9. eluaastast                                          135.00

-Difteeria, teetanus, läkaköha (Boostrix)                 täiskasvanu                                                       24.00

- Pneumokoki vaktsiin (Prevnar 13)                        laps                                                                    66.00 

- Pneumokoki vaktsiin (Synflorix)                            laps                                                                    62.00 

- Pneumokoki vaktsiin (Pneumo 23)                     täiskasvanu/laps                                                  30.00          

 

SÜSTIMISED:

KINDLUSTAMATA VÕI KESKUSE NIMISTUSSE MITTE KUULUVAD PATSIENDID                                            

- i/m (lisandub ravimi hind)                                                                                                               1.00

- i/v (lisandub ravimi hind)                                                                                                               1.60                

 

SIDUMISED

KINDLUSTAMATA VÕI KESKUSE NIMISTUSSE MITTE KUULUVAD PATSIENDID

 - Sidumine (alla 6 cm haav)                                                                                                               10.00

 - Põletustega patsiendi sidumine                                                                                                       26.00

- Sidumine (kehapinna defekti läbimõõt on vähemalt 6 cm või suurem)                                           26.00                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UURINGUD PATSIENDI SOOVIL KINDLUSTAMATA VÕI KESKUSE NIMISTUSSE MITTE KUULUVAL PATSIENDIL

- EKG                                                                                                                                                  

12.00

- Kopsuröntgen                                                                                                                                  14.00

Teised uuringud vastavalt Haigekassa hinnakirjale. 


Lisaks on võimalik vaktsineerida erinevate eelpool loetlemata haiguste vastu, palume täpsustada registratuuris.
NB! Kõik vaktsineerimised toimuvad ainult meie keskusest ostetud vaktsiinidega.